Strona główna

FPU FILABER świadczy usługi projektowania i wykonawstwa branży elektrycznej. Wyszczególnić tu można instalacje elektryczne, systemy fotowoltaiczne, alarmy, monitoring, systemy sygnalizacji pożaru.
Ponadto projektujemy i uzgadniamy czasowe i stałe organizacje ruchu drogowego.

Każde zadanie, którego się podejmujemy, staramy się wykonać z jak największym zaangażowaniem i sumiennością. Zawsze stosujemy rozwiązania uważane za dobrą praktykę inżynierską, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje i doświadczenie branżowe.

Zapraszamy do kontaktu!